Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenia 2020 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 56/ZSz/2020 z dnia 17. 12. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia projektu planu finansowego na 2021 rok 2020-12-19 10:40:04
Zarządzenie nr 55/ZSz/2020 z dnia 16. 12. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok 2020-12-19 10:38:44
Zarządzenie nr 54/ZSz/2020 z dnia 10. 12. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wyboru Instytucji Finansowej PPK 2020-12-19 10:38:10
Zarządzenie nr 53/ZSz/2020 z dnia 04. 12. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie powołania zespołu do spraw PPK 2020-12-19 10:35:34
Zarządzenie nr 52/ZSz/2020 z dnia 03. 11. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok 2020-12-19 10:15:04
Zarządzenie nr 51/ZSz/2020 z dnia 26. 11. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok 2020-12-19 10:06:58
Zarządzenie nr 50/ZSz/2020 z dnia 03. 11. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok 2020-12-19 10:02:38
Zarządzenie nr 49/ZSz/2020 z dnia 26. 10. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej i Procedury Realizacji Nauczania na Odległość 2020-12-19 10:01:24
Zarządzenie nr 48/SM/2020 z dnia 19. 10. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zdalnego Nauczania w Szkole Muzycznej I stopnia 2020-12-19 09:59:57
Zarządzenie nr 47/ZSz/2020 z dnia 19. 10. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok 2020-12-19 09:58:19
Zarządzenie nr 46/ZSz/2020 z dnia 07. 10. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 rok 2020-12-19 09:57:27
Zarządzenie nr 45/ZSz/2020 z dnia 05. 10. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji praw osób, których dane dotyczą 2020-12-19 09:55:39
Zarządzenie nr 44/ZSz/2020 z dnia 23. 09. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 r 2020-09-25 20:21:18
Zarządzenie nr 43/SM/2020 z dnia 14. 09. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji ewaluacji wewnętrznej w Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2020/2021 2020-09-25 20:19:22
Zarządzenie nr 42/ZSz/2020 z dnia 10. 09. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 r. 2020-09-25 20:16:28
Zarządzenie nr 41/SP/2020 z dnia 10. 09. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności osób z szczególnymi potrzebami i zakresu jego obowiązków w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-25 20:14:29
Zarządzenie nr 40/SP/2020 z dnia 10. 09. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie powołania Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, zespołów wspierających, zespołów ds. realizacji polityki oświatowej państwa i kuratora oświaty oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2020/2021 2020-09-25 20:08:16
Zarządzenie nr 39/SM/2020 z dnia 07. 09. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-25 20:04:05
Zarządzenie nr 38/SP/2020 z dnia 04. 09. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-25 19:19:29
Zarządzenie nr 37/ZSz/2020 z dnia 31. 08. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zebrania wprowadzenia Procedur Bezpieczeństwa Pobytu Dziecka w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-25 19:17:27
Zarządzenie nr 36/SM/2020 z dnia 28. 08. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania na rok szkolny 2020/2021 2020-09-25 19:14:36
Zarządzenie nr 35/ZSz/2020 z dnia 25. 08. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki za 2020 r. 2020-09-25 19:11:25
Zarządzenie nr 34/SM/2020 z dnia 19. 08. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-25 19:08:58
Zarządzenie nr 33/SP/2020 z dnia 19. 08. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ramowego rozkładu dnia w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-25 19:07:02
Zarządzenie nr 32/SP/2020 z dnia 19. 08. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania na rok szkolny 2020/2021 2020-09-25 19:06:12
Zarządzenie nr 31/SP/2020 z dnia 19. 08. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie powołania zespołów i komisji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2020/2021 2020-09-25 19:05:09
Zarządzenie nr 30/SP/2020 z dnia 19. 08. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim 2020-09-25 18:28:37
Zarządzenie nr 29/ZSz/2020 z dnia 04. 08. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowania nowego roku szkolnego przez nauczycieli 2020-09-15 12:43:04
Zarządzenie nr 28/ZSz/2020 z dnia 02. 07. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 r. 2020-07-09 08:20:19
Zarządzenie nr 27/ZSz/2020 z dnia 02. 07. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 r. 2020-07-09 08:19:33
Zarządzenie nr 26/ZSz/2020 z dnia 22. 06. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego 2020-07-09 08:18:28
Zarządzenie nr 25/SM/2020 z dnia 08. 06. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-09 08:16:33
Zarządzenie nr 24/SP/2020 z dnia 08. 06. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-09 08:14:40
Zarządzenie nr 23/ZSz/2020 z dnia 08. 06. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 r. 2020-07-09 08:13:03
Zarządzenie nr 22/SP/2020 z dnia 01. 06. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany dni wolnych od zajęć dydaktycznych 2020-07-09 08:12:04
Zarządzenie nr 21/ZSz/2020 z dnia 29. 05. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 r. 2020-07-09 08:10:54
Zarządzenie nr 20/ZSz/2020 z dnia 27. 05. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków trwałych, maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu oraz pomocy naukowych znajdujących się w pomieszczeniach Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-09 08:09:48
Zarządzenie nr 19/SP/2020 z dnia 22. 05. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia Procedury w Sytuacji Podejrzenia Zakażeniem COVID-19 w szkole podstawowej oraz Procedury Wewnętrznej Bezpieczeństwa Przebywania w szkole podstawowej 2020-07-09 08:06:55
Zarządzenie nr 18/ZSz/2020 z dnia 20. 05. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz w tym terminy składania dokumentów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim na rok szkolny 2020/2021 2020-07-09 08:03:28
Zarządzenie nr 17/ZSz/2020 z dnia 27. 04. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z boiska Orlik 2020-07-09 08:01:08
Zarządzenie nr 16/ZSz/2020 z dnia 06. 05. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia Procedury w Sytuacji Podejrzenia Zakażeniem COVID-19 w Oddziale Przedszkolnym oraz Procedury Wewnętrznej Bezpieczeństwa Przebywania w Oddziale Przedszkolnym 2020-07-09 07:53:57
Zarządzenie nr 15/ZSz/2020 z dnia 01. 04. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy i nauki zdalnej 2020-07-09 07:51:31
Zarządzenie nr 14/SM/2020 z dnia 01. 04. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i kwalifikacyjnej do Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-09 07:50:02
Zarządzenie nr 13/ZSz/2020 z dnia 10. 03. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego 2020-07-09 07:48:12
Zarządzenie nr 12/ZSz/2020 z dnia 10. 03. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-09 07:46:27
Zarządzenie nr 11/ZSz/2020 z dnia 09. 03. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 r. 2020-07-09 07:44:38
Zarządzenie nr 10/ZSz/2020 z dnia 03. 03. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w 2020 roku 2020-07-09 07:43:30
Zarządzenie nr 9/ZSz/2020 z dnia 27. 02. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-09 07:41:39
Zarządzenie nr 8/SP/2020 z dnia 14. 02. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-08 20:10:54
Zarządzenie nr 7/SP/2020 z dnia 14. 02. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim na rok szkolny 2020/2021 2020-07-08 20:07:31
Zarządzenie nr 6/SM/2020 z dnia 03. 02. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-08 20:02:06
Zarządzenie nr 5/SP/2020 z dnia 03. 02. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-08 19:54:44
Zarządzenie nr 4/ZSz/2020 z dnia 21. 01. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2020 r. 2020-07-08 19:50:49
Zarządzenie nr 3/ZSz/2020 z dnia 07. 01. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki na 2019 r. 2020-07-08 19:44:12
Zarządzenie nr 2/SM/2020 z dnia 03. 01. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie semestralnego klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-08 19:38:24
Zarządzenie nr 1/SP/2020 z dnia 03. 01. 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie semestralnego klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim 2020-07-08 19:21:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Domżalski

Data wytworzenia:
08 lip 2020

Osoba dodająca informacje

Zbigniew Domżalski

Data publikacji:
08 lip 2020, godz. 19:15

Osoba aktualizująca informacje

Zbigniew Domżalski

Data aktualizacji:
08 lip 2020, godz. 19:15